Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de denúncies anònimes de Clínica Girona

1. Què és el Canal de Denúncies de Clínica Girona?

En compliment de la llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el canal de denúncies és un mitjà de comunicació que Clínica Girona posa a la disposició de tots aquells col·lectius definits amb accés a aquest Canal. A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions referides als àmbits d'aplicació del Codi Ètic o qualsevol altra política i norma interna d'aplicació de Clínica Girona. S'han definit una sèrie de categories que ajuden a tipificar les comunicacions per àmbit, facilitant així la seva gestió i emplenament dels formularis d'obtenció de dades.

Sense perjudici del canal de denúncies de Clínica Girona, s'informa que existeix també un canal de denúncies extern, anomenat Autoritat Independent de Protecció de l'Informant que, fins que no es desplegui una normativa en matèria de protecció de les persones que alertin d'infraccions normatives en l'àmbit del sector públic de Catalunya, s'assignen a l'Oficina Antifrau de Catalunya les funcions que, d'acord amb la Llei de l'Estat 2/2023, del 20 de febrer, corresponen a les institucions o els òrgans competents de les comunitats autònomes.

2. Hi ha algun codi ètic on revisar les conductes denunciables?

Sí. Pot revisar el codi ètic des d'aquí.

3. L'anonimat està garantit en la denúncia?

En el procés de denúncia podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decideix no fer-ho, haurà d'establir el mateix seguiment mitjançant el canal de denúncies per veure els avenços i la resolució. El canal us oferirà un usuari i clau per accedir a l'avenç de la denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la IP des d'on es connecta.

4. He perdut la clau d'accés per consultar l'estat de la denúncia. Què puc fer?

Malauradament, i per motius de seguretat, només l'alertador coneix el codi d'accés i la clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la comunicació no segueixi el curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix.

5. Com puc augmentar l'anonimat en denunciar-ho?

Alguns consells per aconseguir el màxim anonimat, a més d'informar que la denúncia és anònima són:
• Assegureu-vos que en la descripció de la comunicació no inclou informació amb què sigui fàcil identificar-vos. El mateix aplica als documents que annexi com a possibles proves.
• No denuncieu des d'un ordinador connectat a la xarxa de l'empresa, inclòs un mòbil connectat a la wifi corporativa. Ithikios no registra informació, però abans d'arribar als nostres sistemes ha de passar pels mateixos sistemes de control com proxy's o firewalls i hi pot haver configuracions que permetin saber a quins serveis es connecta.

6. Puc denunciar una situació laboral si no pertanyo a l'empresa?

Sí. El canal és obert perquè diferents actors de l'ecosistema empresarial puguin ajudar a detectar activitats no lícites. En qualsevol cas, si es tracta de reclamacions sobre el servei oferit, hi ha altres canals habilitats per presentar aquestes queixes.

7. Quina tipologia de delictes puc denunciar?

Aquells delictes penals establerts tant al Codi Penal espanyol com a normatives europees, que es realitzin per un representant legal o empleat, en benefici directe o indirecte del grup Clínica Girona.

8. Qui gestiona les denúncies?

Un directiu de l'entitat, el qual inicia les investigacions corresponents. Si es considera necessari, s'externalitza la investigació, prèvia notificació al denunciat i al denunciant, excepte en el cas que es tracti d'un fet delictiu que es remeti al ministeri fiscal. Les persones que intervinguin en la investigació estan subjectes també al deure de confidencialitat i la política de privadesa.

9. Quan rebré resposta sobre la meva denúncia o consulta? Quin és el termini de resolució?

El directiu responsable del canal de denúncies comunicarà l'acceptació de la denúncia/consulta en un termini màxim de 7 dies. El termini de resolució de les consultes serà d'un màxim de 90 dies, llevat que la complexitat del cas requereixi un termini major de forma justificada.

 10. Què passa si posteriorment es comprova que el contingut d'una denúncia és fals?

El que és important és actuar de bona fe i que hi hagi motius per creure que els fets notificats són verídics. Clínica Girona no espera que l'alertador investigui els fets. És el directiu responsable del canal de denúncies qui ha d'assumir aquesta funció. Si la investigació conclogués que no s'ha produït cap infracció, i es conclogués que la persona notificadora ha actuat de bona fe, aquest no ha de témer cap mena de represàlia.

 11. Si hi ha una urgència he d'utilitzar aquest canal?

No, aquest canal no està pensat per gestionar urgències o emergències. Contacteu amb les autoritats o serveis d'emergència en aquest cas.

 12. Com es tracten les dades de caràcter personal?

D'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades vigent, les societats que conformen el grup Clínica Girona amb accés al Canal són responsables del tractament, gestió i emmagatzematge de les dades personals de totes les persones involucrades a les consultes i denúncies. Tant aquestes com els experts externs contractats compleixen amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat. La plataforma està dissenyada per aplicar la normativa vigent en protecció de dades personals, concretament l'article 24, de canals de denúncia.

 13. On és la plataforma que gestiona el canal?

El canal de denúncies funciona sobre una plataforma externa, https://ithikios.com. Aquesta empresa rep les denúncies i les envia automàticament a l'empresa per avaluar-les. Els servidors d'ithikios són en CPD's en territori europeu. Les vostres dades estan encriptades per evitar al màxim els riscos d'intrusió.

 14. La persona denunciada tindrà coneixement de la denúncia?

La persona denunciada té dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, dins el termini i en la forma escaient que no comprometi la investigació dels fets, sempre respectant la confidencialitat i l'anonimat del denunciant. Cal remarcar que la persona denunciada mantindrà la presumpció d'innocència fins a la resolució de la denúncia.